-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Wattbike

Wattbike representerer en helt ny verden av vitenskapelig analyse og revolusjonerer hele konseptet med prestasjonsmåling for sykling. Den utforsker biomekaniske parametre og gir en grundig analyse av hver enkelt pedal tråkk.

Wattbike måler alt du trenger å vite om sykling og vil bidra til å kartlegge fremgang i treningen. Wattbike kan måle effekt (Watt), effektiviteten av selve tråkket ditt, tråkkfrekvens, hjertefrekvens og/eller være et verktøy i kombinasjon med andre mål som melkesyre og maksimalt oksygenopptak for å måle prestasjon på sykling.

Kraften under sykkeltråkket måles i watt. Wattbike måler ikke bare summen av kraft gjennom tråkket, men kan også måle når kraften er størst gjennom tråkket, hvor stor andel av tråkket man utvikler kraft, og forskjellen mellom høyre og venstre bein. Dette er parametre som vil kunne si noe om din sykkelteknikk. Sykkelteknikk har igjen sammenheng med prestasjon. En syklist med bedre sykkelteknikk vil kunne bruke mindre energi på en gitt belastning og dermed kunne sykle med større hastighet/belastning med samme energiforbruk sett at begge har det samme maksimale oksygenopptaket og andre like relevante faktorer som er med på å bestemme prestasjon.