-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Akupunktør

Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Akupunktur har eksistert som behandlingsmetode i over 2000 år.

I tillegg til akupunktur er det innenfor tradisjonell kinesisk medisin (TKM) flere behandlingsformer; blant annet kinesisk urtemedisin, kostholdsterapi, moxa (varme på/mot akupunkturpunkter), kopping, Tuina-massasje og treningsformer (Qi Gong og Tai Chi).

En akupunktør slik Akupunkturforeningen definerer det, er en person som har bestått eksamen fra utdanningsinstitusjon som bygger sin undervisning på de teoretiske og filosofiske rammene av tradisjonell kinesisk medisin, jfr. Rammekrav for akupunktører, og kan dokumentere minimum 240 studiepoeng, hvorav minimum 120 studiepoeng er akupunkturfag og 90 studiepoeng medisinske fag.

Det skilles gjerne mellom to hovedformer for akupunktur:

1) Klassisk akupunktur (tradisjonell eller kinesisk akupunktur)
2) Medisinsk akupunktur (f.eks triggerpunktsbehandling/dry-needling/IMS)

I klassisk akupunktur støtter man seg til teorier i tradisjonell kinesisk medisin i tillegg til teorier innen vestlig medisin, mens man i medisinsk akupunktur kun baserer seg på teorier innen vestlig medisin. Medlemmer av Akupunkturforeningen er opplært i begge typer akupunkturbehandling.

Akupunktur er en kompleks intervensjon som har sine røtter fra Kina. Delvis har det vært del av en muntlig tradisjon og delvis har overføringen av kunnskap vært tekstbasert – noe som har resultert i forskjellige retninger, former og skoler i akupunktur. I Kina har en slik diversitet vært sett på som normalt og det har ikke vært et konsistent rammeverk for akupunkturpraksis. I Vesten kan dette oppleves som problematisk. Andre land i Asia (Japan, Korea, Vietnam) har egne akupunkturtradisjoner og metoder som til en viss grad skiller dem fra de kinesiske.

En akupunktør som skal behandle smertelidelser og funksjonsnedsettelse ved muskel-/skjelettplager (slik som ved belastningslidelser) vil ofte velge å behandle triggerpunkter som en del av eller før selve akupunkturbehandlingen. Disse sammenfaller ofte med det som i den kinesiske tradisjonen kalles ashi punkter. Kombinasjonen av triggerpunktbehandling og kinesisk akupunktur er spesielt god og tilhelingen går raskere. En akupunktør kan også velge å benytte elektroakupunktur, som er svak elektrisk strøm koblet til nålene.

Det finnes også ulike mikrosystemer, der en mindre del av kroppen brukes til å behandle hele kroppen – som f.eks øre-, abdominal-, skalle-, wrist- & ankle-akupunktur samt Akupunktur2000/AcuNova (nåler i et bestemt system rundt ledd). Det er også flere behandlingsmetoder som låner “aku”-navnet uten å involvere nåler – laserakupunktur (softlaser mot punkter istedet for nåler) og akupressur (press eller massasje mot punkter istedet for nåler).

(kilde akupunkturforeningen)

Vår akupunktør er:

Lene Thorkildsen Jelsnes