Lene Thorkildsen Jelsnes

Fysioterapeut Bachelor i akupunktur

 lene@miinhelse.no

Telefon: 93423845

Har over 10 års erfaring fra privat praksis og jobbet mye med plager i muskel-/skjelettapparatet, spesielt korsrygg, bekken, nakke og skuldre samt knær. Etter endt utdanning i akupunktur har jeg også jobbet mye med problemstillinger ift utmattethet/lite energi, søvnproblemer, nedstemthet/depresjon, stress, hodepine, allergi og bihuleplager, plager i mage/tarm samt kvinneplager knyttet til menstruasjon og infertilitet. Jeg behandler gravide for typiske svangerskapsplager.

Er opptatt av aktiv rehabilitering og har mye erfaring fra ulike gruppetreninger med fokus på stabilitetstrening og optimal kroppsholdning for å unngå belastningslidelser knyttet til dette. Hun er opptatt av å finne den bakenforliggende årsaken til at man har plager og å jobbe helhetlig fremfor kun symptombasert behandling.