-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Raskere avklaring

-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenterRaskere avklaring Raskere avklaring er et tiltak mot langtidssykefravær og hyppige…

Les mer…

Rehabiliteringspakke

Vårt fokus rettes mot behandling og rehabilitering. Vi vektlegger faglig kompetanse i treningssalen.

Les mer…