Mats Huseby

Psykomotorisk fysioterapeut og har avtale med Moss Kommune.

Psykomotorisk fysioterapi utviklet for mer enn 50 år siden.Utgangspunktet var erkjennelsen av sammenhengene mellom muskelspenninger, pust og Følelser. Metoden kalles idag for «norsk psykomotorisk fysioterapi».

Noen opplevelser vi har hatt gjennom livet setter sine spor i kroppen. Traumatiske hendelser, Sykdom eller Langvarige belastninger påvirker kroppen. Dette kan gi utslag i økt anspenthet og over tid kunne gi symptomer som hodepine, svimmelhet,smerter i muskulatur og tretthetsfølelse. Også plager i det autonome nervesystemet, for eksempel mage/tarmproblemer, kan bli påvirket av økt spenningstilstand i kroppen.

Har avtale med Helfo