-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Helseforebyggende tjenester

Miin Helse er opptatt av at bedrifter skal få god oppfølging.

Vi har et bredt spekter med helsefremmende tjenester og skreddersyr tilbudet ut i fra bedriftens behov.

Miin Helse tilbyr bedrifter korte kurs for ansatte hvor fokuset er bevisstgjøring av faktorer som gir god helse i arbeidssituasjonen. Vi kommer ut på arbeidsplassen og med gode råde til ansatte.

Velg mellom 1 eller 2 og 3 trimers foredrag.

eksempel på  moduler:

1-timers kurs: ’’Helsegryta’’- hvordan bidra til å påvirke helsen positivt

2- timers kurs: Stressmestring i en travel hverdag + Fysisk aktivitet og kosthold

3- timers kurs: God kommunikasjon, sunt kosthold og fysisk aktivitet Pris: 8000.-

Kan også kombineres med andre team som:

Søvn, Røykeslutt, Konflikthåndtering, Konfliktforebyggelse, Mål og mestring, Selvbilde og Selvtillit.

 

Vi kommer gjerne ut på bedriften og presenterer våre tilbud!