-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe.

For mer informasjon se pasientbrosjyre https://25892275.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25892275/02korr_Psykomotorisk_fysioterapi.pdf eller video https://www.youtube.com/watch?v=QP53IfuxnC4 laget av faggruppen for psykomotoriske fysioterapeuter i Norsk Fysioterapiforbund.

Psykomotorisk bevegelses grupper høsten 2023

Gruppetimer som tar utgangspunkt i psykomotoriske prinsipper, men har også elementer fra basal kroppskunnskap, Move Therapy, yoga, pilates, tai chi og mindfulness.

Det vesentlige er kontakt med egen kropp og pust. Vi kommer til å jobbe med holdning, bevegelse, kontakt med egen kropp, balanse og stabilitet. Tirsdags- og fredagsgruppen stiller lite fysiske krav, og er ikke en treningstime i vanlig forstand. Mandagsgruppen er noe mer fysisk krevende. Vi avrunder alle timer med en generøs guidet avspenning, hvor målsetningen er parasympatisk omstilling (ro og hvile modus).

Hovedtemaet er «Less is more», og vi tilnærmer oss kroppen på en skånsom måte i forhold til egne forutsetninger og dagsform.

Målsetningen er kontakt med egen kropp, ivaretagelse av egen kropp (forebygge plager fra inaktivitet), litt lavere puls og forhåpentligvis opplevelsen av litt mer ro i egen kropp og sinn! Det vil på enkelte timer tas opp ulike temaer

Fra høsten 2023 vil jeg forsøke å nyansere gruppene noe, slik at de passer bedre til ulike pasienters behov:
Mandager kl 12.30: denne timen vil være noe mer fysisk krevende enn de øvrige timene, ved at det vil inngå noen styrkeøvelser.