-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Osteopat

Hva er Osteopati?

Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og patologi. Osteopati fokuserer på å se sammenhenger i hele kroppen, ikke bare muskel-skjelettsystemet, for å finne årsaken til plagene. Årsaken til plagene kan være et annet sted enn der smerten oppleves. “Enkeltdelene påvirker heltheten og helheten påvirker enkeltdelene.”

Osteopaten har høy medisinsk kompetanse og samarbeider med annet helsepersonell når det er nødvendig. Osteopati er en av de eldste manuellmedisinske behandlingsformene. Osteopatiutdanning ble etablert i 1892 av legen Andrew Taylor Still i USA.

De fleste pasientene som kommer til osteopatisk behandling har smerter og/eller plager fra muskel-skjelettsystemet. Osteopaten er spesielt interessert i å finne årsakssammenhenger til dine plager. Osteopaten behandler derfor ikke bare muskler og ledd, men også bindevevsnettverket i kroppen. Bindevet omslutter alle strukturer i kroppen som muskler, ledd, knokler, indre organer, blodårer, lymfe og nerver. Bindevevet danner glideflater mellom strukturene og overfører biomekaniske krefter. Osteopaten behandler derfor ofte et annet sted enn der smertene sitter.

Vår osteopat på klinikken er:

Jonas Smørstein