-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Test av sykkelteknikk

Gir en grundig analyse av hvert pedaltråkk på vår Wattbike. Din sykkelteknikk vil være et uttrykk for din sykkeløkonomi. Sykkeløkonomi vil sammen med bla maksimalt oksygenopptak  være bestemmende for prestasjon under sykling.

Test av sykkelteknikk innebærer en grundig analyse av kraften du utvikler under tråkket og evt forskjeller mellom høyre og venstre bein. Under selve testen vil tråkket ditt lage en karakteristrisk kurve som vil sammenfatte disse overnevnte faktorene, og som dermed vil representere din sykkelteknikk. Sykkeløkonomi beskriver energiforbruket under sykling, som vil si at en syklist med bedre sykkeløkonomi bruker mindre mindre energi på en gitt belastning. Sykkeløkonomi kan også uttrykkes som oksygenopptak pr tidsenhet, som vil si at en syklist med lavest oksygenopptak på en gitt belastning har best sykkeløkonomi. Dette vil igjen sammen med andre faktorer være med på å bestemme prestasjonen under sykling.

Gjennomføring av testen
Testen gjennomføres på vår Wattbike. Selve testen består av 10 min oppvarming og deretter 3-5 belastningstrinn à 3 min med gradvis økende belastning. Testen avsluttes når man ikke klarer å holde 3 min konstant belastning.

Forberedelse til testen
·         Ingen oppvarming
·         Ingen annen trening på testdagen og ingen hard fysisk aktivitet dager før testen
·         Ingen større måltid de siste 2-3 timer før testen
·         Sykkelsko*

* Testen kan også gjennomføres uten sykkelsko.

Du kan ta en analyse av sykkelteknikk samtidig som du tar en laktatprofil test.