-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Fysioterapi

 

Fysioterapi er behandling som utføres av godkjente fysioterapeuter. Våre terapeuter er forpliktet til sitt yrke. De har også fokus på å jobbe tverrfaglig slik at pasientene får best mulig behandling. Vi utfører fysioterapi med og uten driftstilskudd.

Fysioterapi er fysioterapeuters kunnskap om og erfaring med kroppen og dens behov og bevegelsesmuligheter er sentrale elementer i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen bygger på kunnskap om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Fysioterapi rettet mot fysiske og psykiske plager, samt tilrettelegging for menneskers leve- og arbeidsforhold, kan bevare og fremme god helse. Menneskelig funksjon avhenger av helse, personlighet og levekår. En ubalanse i disse faktorene kan utløse sykdom. Fysioterapi er basert på menneskelige ressurser og stimulerer til ansvar og selvmestring Optimal funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapeuters yrkesutøvelse (kilde: Norsk Fysioterapeutforbund).

Hos Miin Helse er fysioterapi en del av vårt tverrfaglige arbeid. Fysioterapeuten samarbeider med andre behandlere og andre faggrupper ved behov. Våre fysioterapeuter har fokus på aktivitet.

Våre fysioterapeuter har tilleggsutdanning innen ulike felt.

Her kan du også trene på henvisninger

Slynge trening

Våre fysioterapeuter er:

Rune Torseth

Lene Thorkildsen Jelsnes

Sylvi Holck Roos