-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Fysioterapeut

Fysioterapi er behandling som blir utført av godkjente fysioterapeuter. Våre terapeuter er engansjerte i sitt fag. De har også fokus på å jobbe tverrfaglig slik at pasientene skal få best mulig behandling. Vi utfører fysioterapi med og uten driftstilskudd.

Fysioterapi er fysioterapeuters kunnskap om og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse er sentrale elementer i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Fysioterapi rettet mot kroppslige og psykiske plager samt tilrettelegging av menneskers livs- og arbeidsbetingelser kan bevare og fremme god helse. Menneskets funksjon er avhengig av helsetilstand, personlighet og livsbetingelser. En ubalanse i disse faktorene kan utløse sykdom. Fysioterapi tar utgangspunkt i menneskets ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring Optimal funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapeuters yrkesutøvelse (kilde: Norsk Fysioterapeutforbund).

På Miin Helse er fysioterapi en del av vårt tverrfaglige arbeid. Fysioterapeuten samarbeider med andre terapeuter og andre faggrupper ved behov.Våre fysioterapeuter har fokus på aktivitet.

Våre fysioterapeuter har tilleggsutdanning på ulike felt.

  • Vi har fysioterapeut med driftstilskudd
  • Her kan du også trene på henvisning
  • Slyngetrening

Våre fysioterapeuter er:

Rune Torseth

Siv Bruheim

Lene Thorkildsen Jelsnes

Sylvi Holck Roos