Jonas Smørstein

Osteopat

 jonas@miinhelse.no

Telefon: 95210488

Jeg er ferdigutdannet osteopat ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Her fullførte jeg min 4 årige utdanning sommeren 2020. Som osteopat er det å finne sammenhengen mellom pasientens plager, kropp og deres hverdag det som står i hovedfokus. Osteopati er en manuell behandlingsform, som vil si at jeg bruker hendene mine til å gjennomføre en grundig undersøkelse og behandling av pasienten. Som osteopat foretar jeg meg en grundig sykehistorie og gjør undersøkelser basert på samtalen som inkluderer nødvendige medisinske undersøkelser og andre sikkerhetstester. Deretter gjennomføres det en funksjonell undersøkelse hvor hovedformålet er å finne frem til eventuelle forandringer og vurdere om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene pasienten kommer med. Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted i kroppen kan bidra til smerter og plager et annet sted. Det er derfor min jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser. Det er osteopati.