-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Hjerte-lunge-gruppe

Vi holder grupper og trening for pasienter med en hjerte og lunge utfordringer

Mandager  og Torsdager kl 12.00 og holdes av fysioterapeut. Vi tilpasser timene slik at den passer deg på ditt nivå.