-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Trivselregler

Miin Helse er opptatt av at våre medlemmer opplever treningen som trygg og hyggelig. Et godt utgangspunkt for dette, er at alle følger noen enkle trivselsregler.

 

Vi har følgende trivselsregler:

 • Vi ønsker å ha et godt treningsmiljø – et smil er alltid et godt bidrag

 • Det er kun tillatt med innesko i treningsstudio og salene

 • Vi oppfordrer alle til å bruke t-skjorte som dekker mage og rygg. Topp eller baroverkropp er ikke tillatt i senteret

 • Ute sko settes i skohyllene

 • Vær nøye med renslighet og kroppshygiene

 • Bruk alltid rent treningstøy og innesko, og ta hensyn til hverandre. Bare føtter, bar overkropp eller bekledning som kan virke støtende, er ikke tillatt.

 • Ta hensyn til allergikere, vær moderat med bruk av parfyme og lignende

 • Ta med håndkle for bruk under trening Ta med eget håndkle som dekker apparater og matter

 • Tørk av treningsapparater og matter der hud har vært i dirkete kontaktapparatene eller hvor det etterlates svette.

 • Rydd på plass vekter og utstyr når du er ferdig

 • La andre få tilgang til treningsapparatene når du har pause

 • Kun instruktører, treningsveiledere og personlig trenere ansatt i Miin Helse får instruere og trene våre medlemmer

 • Viser respekt for andre son trener og at andre kan ha ulike utfordringer. Bidra til å gjøre det trivelig for alle.

 • Det er ikke tillatt å snakke høyt eller forstyrrende i mobiltelefon i treningsstudio og salene

 • Miin Helse har nulltoleranse for en hver bruk av dopingpreparater.

 • Personer som opptrer påvirket av alkohol/rusmidler vil bli bortvist

 • Vennligst respekter senterets åpningstider og forlat lokalene innen stengetid.

 • Det er ikke tillatt å fotografere/filme andre medlemmer uten deres samtykke.

Ha en God og Trygg trening!