-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Raskere avklaring

Raskere avklaring er et tiltak mot langtidssykefravær og hyppige sykmeldinger. Raskere avklaring er et unikt produkt til enkeltpersoner og bedrifter. Det innebærer at du slipper lang venting i det offentlige system. Tiden går fort når man er sykmeldt, og vi vet at fordelene er mange med å gjøre en kartlegging på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det er en god investering å la et bredt tverrfaglig team ta en grundig vurdering av din eller den ansattes arbeids og helsesituasjon.

Fraværet er kostbart for bedriften, den ansatte og samfunnet. Tilbudet vårt henvender seg til arbeidsgivere og arbeidstakere som ønsker en rask tverrfaglig spesialistvurdering. Miin Helse er opptatt av funksjons-vurderinger og den enkeltes arbeidsevne, men også overbevisningen om at det å være i arbeid betyr økt livskvalitet for den enkelte.

Vi leverer
· Forsikring om rask avklaring og iverksetting av tiltak
· Tverrfaglig avklaring av mulighetene for å stå i jobb
· De mest effektive tiltakene for å komme raskt tilbake i arbeid

Problemstillinger i arbeidslivet
• Hyppig korttidsfravær
• Ansatte med gjentagende plager som står i fare for å bli sykemeldt
• Tilrettelegging er forsøkt uten at plager er redusert
• Hverdagsbelastninger som gjør det vanskelig å fungere på jobb

Ansatte med en eller flere av disse problemstillingene, kan vi hjelpe.

Tverrfaglig

Hos oss arbeider et helt team for å få kartlagt relevante faktorer som kan hindre arbeidsdeltakelse. Vi tar for oss de fysiske, psykiske, ergonomiske, sosiale og økonomiske faktorene, og behandler dette i et effektivt tverrfaglig apparat. Perioden avsluttes med en skriftlig tilbakemelding til arbeidsgiver
og arbeidstaker med råd og anbefalinger om det videre forløp. Avklaringsperioden kan etterfølges med en oppfølgingsperiode med fokus på å følge arbeidstakeren tilbake til arbeid.

Hvorfor skal min bedrift bruke Raskere Avklaring

Vi hjelper dine ansatte til å stå i arbeid på tross av plager

Vi ser muligheter og sammenhenger som vanligvis er vanskelige å oppdage

Hvem kan henvise

Nærmeste leder eller personer med personalansvar kan henvise.

Varighet og pris

Varighet: 19 timer totalt fordelt på 4 uker
Pris: Kontakt oss

Kan din bedrift og dine ansatte forsikres mot sykmeldinger som trekker ut uten at tiltak blir iverksatt?  Betyr det noe for deg at dine utfordringer og muligheter for å stå i arbeid blir raskt avklart?

Kontakt

Rune Torseth
rune@miinhelse.no  / 917 24 462