Korona

Miin Helse skal oppleves som et trygt senter både for pasienter og de som jobber der. Derfor innføres nye retningslinjer for virksomheten som det er viktig at alle respekterer.

Som følge av situasjonen vi har med Korona, har vi følgende tiltak for å unngå smittespredning:

Ventesonen skal brukes i mindre grad enn tidligere. Pasienten skal gjøres kjent med rutinene vi har for å komme til senteret ved booking. Pasienten møter presis til timen.

Konsultasjoner for pasienter/brukere som har luftveisinfeksjoner, er hjemme isolert eller i hjemmekarantene skal som hovedregel utsettes.

Dersom pasienten har utvikling av luftveisinfeksjoner, skal timen kansleres.

Pasienter som har nedsatt immunforsvar eller har dårlig helse totalt, bør avvente time til situasjonen har normalisert seg.

Dersom en pasient eller behandler blir diagnostisert med covid-19 24 timer etter behandling/konsultasjon, skal tiltak beskrevet her iverksettes: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/huskeliste-nar-pasient-eller-ansatt-bekreftes-syk-med-covid-19/?term=&h=1