-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Gruppetrening

Vi har et gruppetreningsrom hvor vi blant annet har sirkeltrening.