-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Miin Helse!

Miin Helse er et tverrfaglig behandlingsmiljø og treningssenter. Vårt mål er at du som pasient skal bli ivaretatt på en trygg og god måte. Vårt treningsmiljø er rolig og med god faglig oppfølging.

 

Ledige Kontorer:

Vi søker etter flere terapeuter som ønsker å være i samme behandlerfelleskap. Vi har ca. 2 kontorer ledige.

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Vi har inngått et samarbeid med Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste. Det gjør at vi nå kan tilby helhetlig tjenester ovenfor bedriftene! Sammen leverer vi alle lovpålagte tjenester og et bredt spekter med helseforebyggende tiltak!

Vi kommer gjerne ut på bedriften og presenterer våre muligheter!

 
Trygg Trening

Miin Helse er et sted du kan trene i trygge og rolige omgivelser.Vi vektlegger faglig veiledning når du trener hos oss. Dersom du trenger tilgang til senterets treningsfasiliteter ut over åpningstiden, kan du kjøpe et medlemskort!

Les mer om Trening på Miin HelseGruppetilbud

Det skjer en del spennende fremover og vi utvider stadig vårt tilbud til våre brukere.

Les mer om vårt gruppetilbudKorona

Miin Helse skal oppleves som et trygt senter både for pasienter og de som jobber der. Derfor innføres nye retningslinjer for virksomheten som det er viktig at alle respekterer.

Som følge av situasjonen vi har med Korona, har vi følgende tiltak for å unngå smittespredning:

Ventesonen skal brukes i mindre grad enn tidligere. Pasienten skal gjøres kjent med rutinene vi har for å komme til senteret ved booking. Pasienten møter presis til timen, og kommer direkte til behandlers kontor om mulighet for det.

Konsultasjoner for pasienter/brukere som har luftveisinfeksjoner, er hjemme isolert eller i hjemmekarantene skal som hovedregel utsettes.

Dersom pasienten har utvikling av luftveisinfeksjoner, skal timen kansleres.

Pasienter som har nedsatt immunforsvar eller har dårlig helse totalt, bør avvente time til situasjonen har normalisert seg.

Dersom en pasient eller behandler blir diagnostisert med covid-19 24 timer etter behandling/konsultasjon, skal tiltak beskrevet her iverksettes: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/huskeliste-nar-pasient-eller-ansatt-bekreftes-syk-med-covid-19/?term=&h=1

Åpningstider treningssal

Mandag – fredag:     06.00 – 22.00 
Lørdag og søndag:    08.00 – 20.00

E-post: post@miinhelse.no

Telefon: 917 24 462

 

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev
Les våre nyhetsbrev her