Siv Bruheim

Fysioterapeut

 siv@miinhelse.no

Telefon: 94546242

Arbeidet som BHT-rådgiver med områdene:

  •  Rådgivning og tilrettelegging av arbeidsplasser hos kundebedrifter.
  •  Forebyggende tiltak rettet mot sykefravær i kundebedrifter.
  •  Ansvarlig for trenings – og undervisningsprogram.

Bedriftsfysioterapeut

Ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplasser ved kundebedrifter.

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av undervisnings – og veiledningsforløp innen aktivitetsfremmende arbeid samt Redcord-trening.

Forebyggende tiltak og oppfølging ved sykefravær.

Seksjonsleder Fysioterapiavdelingen

Ansvarlig for daglig ledelse og forvaltning av personell og ressurser ved fysioterapiavdelingen.

Planlegging og prioritering av behandlingsopplegg.

Pasientbehandling ved kirurgiske og medisinske avdelinger.

Privatpraktiserende fysioterapeut

Gjenopptrening av operasjonspasienter – i hovedsak hofte – og kneopererte.

Behandling av barn og yngre med idrettsskader.

Behandling av pasienter med skulderskader og bekkenløsning.