-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Mindfulness

Ønsker du større klarhet, sinnsro og mer energi?
Da kan dette kurset være en god investering.

Mindfulness er en bevisst måte å være tilstede i eget liv. Vi møter det som er slik det er og med en vennlig og anerkjennende innstilling. Med dette som utgangspunkt er vi bedre i stand til å få frem ressurser i oss selv og respondere i stedet for å reagere automatisk på det som skjer i og utenfor oss selv. Vi kan oppdage at vi har større valgmuligheter i forhold til hvor vi ønsker å ha fokus. Vi blir mer bevisst.

Bakgrunn

Mindfulness MBSR er det opprinnelige kurskonseptet som ble utviklet av Jon Kabat-Zinn i 1979 på Universitetssykehuset i Massachusetts Medical Center. Det er godt gjennomarbeidet og dokumentert.

Vi trener på å bli mer tilstede i eget liv og å bli mer bevisst på hva som skjer i oss selv der og da og i relasjon. For å oppnå dette bruker vi forskjellige metoder som kroppsskanning, oppmerksom bevegelse, sittende og gående meditasjon og refleksjon.

Med en klar og våken bevissthet og empatisk innstilling til oss selv blir vi i stand til å fange opp underliggende mønstre som kan være hindringer for å leve det livet vi ønsker.

Tilstedeværelser åpner sansene våre og gir større dybde i opplevelsen der og da.

Praktisk:

Kurset går over 8 uker , 2 ½ time pr uke pluss en lørdag. Det er hjemmetrening og deltaker får CD/lydlinker de kan høre på, arbeidsbok med kursmateriell og inspirerende oppgaver. Iberegnet er en samtale med kursholder i forkant og etterkant av kurset.

Kurset gir et godt fundament for å opprettholde en egen ”praksis” etter kursslutt.

Kurset er egnet for alle som ønsker innsikt og forandring i livet. Det kan være for å forebygge helseplager pga stress, eller for deg som er sykemeldt og ønsker verktøy for å komme raskere tilbake i jobb, eller har spesielle helseplager du må trene på å leve med. Alle gjør det de kan og kjenner på egne grenser.

Hva kan du oppnå?

  • Mindre stress
  • Konsentrasjon og fokus
  • Mer tilfredshet
  • Bedre helse og trivsel
  • Større grad av personlig mestring
  • Utvikle empati
  • Emosjonell balanse
  • Bedre evne til problemløsning
  • Få frem ressursene i deg selv!

Tid; kl 18.00 – 20.30 ukentlig

Sted; Miin Helse; Carlbergveien 6a. Moss

Pris: kr 4100, -

Påmelding/info; Wenche Adele Dyrud, wen-dy@online.no tel 920 43760

www.wenchedyrud.no

Åpningstider treningssal

Mandag – fredag:     06.00 – 22.00 
Lørdag og søndag:    08.00 – 20.00

E-post: post@miinhelse.no

Telefon: 917 24 462

 

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev
Les våre nyhetsbrev her