-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Psykolog

Hva kan psykologen hjelpe med?

Du kan kontakte psykolog:

 • Hvis du sliter med vanskelige følelser av ulike slag.
 • Har vonde eller vanskelige opplevelser.
 • Vil videreutvikle deg selv når livet på ett eller flere områder har stoppet opp.

Hvis du har det vondt eller har vansker med å fungere i hverdagen, og det ikke er noe fysisk galt, kan det være noe psykologen kan hjelpe deg med.

Du kan være plaget av:

 • angst
 • depresjon eller nedstemthet
 • spiseforstyrrelser
 • krisehendelser (som overgrep eller ulykker) eller vanskelige livshendelser
 • alvorlige psykiske lidelser
 • sorg
 • rusproblemer
 • utbrenthet
 • vansker knyttet til å leve med en fysisk sykdom eller funksjonshemming

Psykologen undersøker hva som er problemet, for derette å jobbe sammen med for å finne den beste måten å redusere problemene dine på. Målet vil være å gjøre deg best mulig i stand til å mestre ditt eget liv slik at du får det bedre.

Vår Psykolog:

Anne Mallaug

Åpningstider treningssal

Mandag – fredag:     06.00 – 22.00 
Lørdag og søndag:    08.00 – 20.00

E-post: post@miinhelse.no

Telefon: 917 24 462

 

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev
Les våre nyhetsbrev her