-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Gestaltterapeut

Hvordan jobber en gestaltterapeut?

Gestaltterapi er en samtaleterapi hvor terapeuten er opptatt av hele mennesket: tanker, følelser og kroppsuttrykk.

I gestaltterapi er forholdet mellom klient og terapeut viktig. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. Det betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger. Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes.

Terapeuten bruker metoder for å bevisstgjøre klienten på egne følelser, reaksjoner og handlinger. Det gir klienten mulighet til tydeligere å erkjenne og se seg selv og sine valg. Gestaltterapi kan brukes til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser, og i egenutvikling.

Gestaltterapiens historie og filosofi

Ordet gestalt kan oversettes med et meningsfylt hele.

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien, og bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi.

Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950 / 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Vår gestaltterapeut:

Olaf Sture Jenssen

Finn Jenssen

Åpningstider treningssal

SENTERET ER ÅPENT FOR TRENING
Følge smitterådene som 
gjelder for senteret!

Mandag - fredag: 06.00 - 22.00  

Lørdag og søndag: 08.00 - 20.00

E-post:  post@miinhelse.no

Telefon: 917 24 462

 

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev
Les våre nyhetsbrev her