-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

Ernæringsrådgivning

Klinisk ernæringsfysiologi er en 5-årig utdannelse på mastergradsnivå. I Norge er det kun de medisinske fakultetene ved universitetene i Oslo og Bergen som tilbyr denne utdanningen. Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Som klinisk ernæringsfysiolog er man kvalifisert til å gi råd om kosthold og ernæring til mennesker med sykdommer eller tilstander relatert til kosthold. Noen mennesker med cøliaki, matallergi eller matintoleranse kan kun bli friske ved å endre kostholdet sitt. En klinisk ernæringsfysiolog veileder, behandler og forebygger også livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes type 2 og overvekt.

En klinisk ernæringsfysiolog kartlegger og vurderer klientens behov basert på ernærings- / sykehistorie, høyde og vekt, og tilrettelegger en individuell kostplan ut ifra dette. Oppfølging i ettertid skal bidra til å sikre at kostplanen blir gjennomført og at målene som settes nås.

Vår kliniske ernæringsfysiolog:

 

Åpningstider treningssal

SENTERET ER ÅPENT FOR TRENING
Følge smitterådene som 
gjelder for senteret!

Mandag - fredag: 06.00 - 22.00  

Lørdag og søndag: 08.00 - 20.00

E-post:  post@miinhelse.no

Telefon: 917 24 462

 

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev
Les våre nyhetsbrev her